Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (96)
Đăng ngày 23/03/2016 14:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:38, số lượt xem: 201

Vương nguyền thắm cội ngọt ngào hoa
Hưởng sắc ngời loang ánh rực nhà
Trường diễm tết dâng tràn nguyệt quả
Thượng huyền xuân sáng lộng hằng nga
Hương tình ý đợi câu nồng lạ
Hướng thệ tâm chờ nẻo rạng xa
Đường ngát lịm thơm lòng vẹn thả
Tương phùng phú rượu ngát chuyền ta

Ta chuyền ngát rượu phú phùng tương
Thả vẹn lòng thơm lịm ngát đường
Xa rạng nẻo chờ tâm thệ hướng
Lạ nồng câu đợi ý tình hương
Nga hằng lộng sáng xuân huyền thượng
Quả nguyệt tràn dâng tết diễm trường
Nhà rực ánh loang ngời sắc hưởng
Hoa ngào ngọt cội thắm nguyền vương

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm