Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 20:27, số lượt xem: 369

Trở mộng nghe tình muốn hít hôn
Đờ tim khiến lộng thiết tha hồn
Ngỡ ngơ làn gió nguyền loang bộn
Khờ khạo nẻo sương ái dậy ồn
Thở nhịp đau đời rêm nạn khốn
Chờ câu trỗi nghĩa dưỡng sinh tồn
Ngợ ngờ lâng ngát mùa vui nhộn
Nợ bể dâu này mãi tẩu bôn

Bôn tẩu mãi này dâu bể nợ
Nhộn vui mùa ngát lâng ngờ ngợ
Tồn sinh dưỡng nghĩa trỗi câu chờ
Khốn nạn rêm đời đau nhịp thở
Ồn dậy ái sương nẻo khạo khờ
Bộn loang tình gió làn ngơ ngỡ
Hồn tha thiết lộng khiến tim đờ
Hôn hít muốn tình nghe mộng trở