Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2021 12:59, số lượt xem: 145

Lơ biền biệt thảm úa mù mê
Quạnh ái sầu dâng mệt mỏi về
Mờ nguyệt sắc hoen đày đoạ xót
Héo lòng tim khổ dặc dằng rê
Thơ ngùi oán mộng hoang tàn ước
Phú ngập buồn câu nhão nhoẹt thề
Lờ lặng phước duyên mòn mỏi ngóng
Mơ vùi dạ não miệt mài tê

Tê mài miệt não dạ vùi mơ
Ngóng mỏi mòn duyên phước lặng lờ
Thề nhão nhoẹt câu buồn ngập phú
Ước tàn hoang mộng oán ngùi thơ
Rê dằng dặc khổ tim lòng héo
Xót đoạ đày hoen sắc nguyệt mờ
Về mỏi mệt dâng sầu ái quạnh
Mê mù úa thảm biệt biền lơ