Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2022 23:29, số lượt xem: 56

Kỷ niệm buồn hiu tình nhão lắng
Tim lòng tắc nghẽn đành thôi gặng
Dù tơi tả sắc vẫn mơ hằng
Dẫu ngọt ngào hương mà luyến chẳng
Ẩn ức trào tuôn nghiệt ngã bằng
Trầu cau giãy chết bơ phờ nặng
Đau hoàn cảnh bạc giữa trầm thăng
Lãng tránh hồi âm rồi quẹo thẳng

Đâu cần giã biệt người đi thẳng
Khiến cả đêm trường tim trĩu nặng
Cảnh sắc buồn tênh rã rượi hằng
Loan phòng buốt lạnh êm đềm chẳng
Đang dìu dặt luyến giữa chừng thăng
Quẫy đớn đau hoài không thể gặng
Bất mãn nào so dạ khổ bằng
Khi đời ủ dột trong chìm lắng