Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2022 14:24, số lượt xem: 147

Tào khang mượt mấy cũng xa rồi
Chỉ tại vô tình bão cuốn trôi
Sũng gập ghềnh tim hằn xói lở
Bầm đau đớn dạ vữa xiêu bồi
Cầu duyên lỡ bước tơi bời mộng
Cảm xúc phai mờ khập khiễng đôi
Dẫu muốn cau trầu vui hiệp cẩn  
Cuồng phong phản trắc chặn mơ trồi

Bởi ước trầm luân giữa sụt trồi
Nên cầu hạnh phúc chẳng thành đôi
Lâu dài ẩn ức nghi ngờ đọng
Xảo trá sàm ngôn doạ dẫm bồi
Những mộng mơ tình như nước chảy
Bao gìn giữ trước tựa bèo trôi
Vườn yêu vỡ nát mùa khô hạn
Giã biệt người thương phải thế rồi