Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2022 21:38, số lượt xem: 32

Diễm khúc mê hồn phả lịm thơ
Mùa thương ngát lộng trải xa mờ
Triền miên dạ sũng lay nguồn nhớ
Rộn rã tim ngời bủa sóng mơ
Lại giữa thiên đường say giấc bở
Về trong cõi nguyệt khiến hương đờ
Cùng nhau dệt ái nguồn yêu nở
Huyễn ảo cung tình đắm nuộc tơ

Huyễn ảo cung tình đắm nuộc tơ
Lòng ơi đẫm ước chạm tim đờ
Yêu kiều vũ điệu xanh niềm nhớ
Lả lướt âm đàn sũng nhạc mơ
Mãi bén ân nguyền thơm diệu bở
Hoài mơn sắc cảm đượm hoang  mờ
Và mong quyến rũ đừng thay trở
Diễm khúc mê hồn phả lịm thơ