Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2019 11:26, số lượt xem: 376

Anh ước thoả nồng diễm khúc ca
Biếc thơm lừng sắc lộng sân nhà
Cành duyên đẫm mượt tình lan nắng
Cõi ái lâng bừng mộng nở hoa
Xanh ngát thệ ngời mơ đượm phả
Thắm tươi nguyền ước quyện vui hoà
Thành tâm khấn nguyện tròn đôi lứa
Manh mối dệt cùng thoả ấy ta

Ta ấy thoả cùng dệt mối manh
Lứa đôi tròn nguyện khấn tâm thành
Hoà vui quyện ước nguyền tươi thắm
Phả đượm mơ ngời thệ ngát xanh
Hoa nở mộng bừng loang cõi ái
Nắng lan tình mượt đẫm duyên cành
Nhà sân lộng sắc lừng thơm biếc
Ca khúc diễm nồng thoả ước anh