15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2020 21:24, số lượt xem: 352

Ảo ảnh xa rồi, ảo ảnh ơi
Chiều nao mây tím gác ngang trời
Bâng khuâng chút nhớ lồng mơ tới
Ta vẫn thương nàng, ảo ảnh ơi…

Ảo ảnh hôm nào đến tận đâu
Mà gây thương nhớ lẫn mê sầu
Xưa kia hồn trẻ nào chi thấu
Ảo ảnh chớ hoài ảo ảnh đau…

Ảo ảnh giỡn đùa với tình yêu
Làm thơ lặng chết giữa mưa chiều
Thương con nước nhỏ vầng trăng chiếu
Khiến ảo ảnh bừng mộng liêu xiêu…

Giã từ thôi nhé ảo ảnh ơi
Xìn hãy về vui giữa cuộc đời
Được sống mãi hoài trong ngâm ngợi
Ảo ảnh hãy về góc nhớ thôi…