Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/12/2021 21:30, số lượt xem: 228

Hiểu cuộc luân hồi sẽ biến không
Mơ hồ thấy diễm sực là không
Nghèo xây phẩm hạnh lâu thành có
Ác giẫm bao người thủng rụi không
Nghĩa diệu tim hiền luôn khẳm có
Tâm ngời tánh thiện chẳng buồn không
Lòng vui giữa đạo tình loang có
Bạc khẩu gian đời dễ mất không

Mở mắt ra đời nghiệp rỗng không
Xa lìa cõi thế lại hoàn không
Đừng nên nhủ bụng hoài tham có
Phải biết răn mình chịu nghĩ không
Đạo nghĩa bao trùm hương khẳm có
Thiên đường huyễn hoặc cảnh bằng không
Mong kiều diễm nguyệt hằng luôn có
Sống thoả tâm hồn kệ chữ không