Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/08/2021 19:22, số lượt xem: 135

Về quê lặng bước buổi hoang chiều
Gió thoảng ơ hờ cõi tịch liêu
Nhớ tủi đường xưa ngời dặm liễu
Sầu thương lối cũ bặt thân diều
Trầm hương thuở nọ lu mờ chiếu
Ngõ ngách hôm này tẻ nhạt xiêu
Lại ngỡ ngàng phơi bày kiểu mới
Còn đâu kỷ niệm lắm yêu kiều

Cổ tích tàn phai mịt diễm kiều
Cung tình trắc trở mộng lòng xiêu
Buồn lay nẻo nhớ ngào hương liệu
Bẵng rụi  mùa thương vẳng tiếng diều
Ghé quãng sân rào kêu kỷ niệm
Qua nhà cửa khoá gọi đồng liêu
Về thăm mọi chỗ mà nghe thiếu
Giữa nuộc thời gian tím rẻo chiều