Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2022 21:48, số lượt xem: 34

Gạo trắng Cửu Long ấm dạ nầy
Cung Hầu mở đất ngọt ngào lây
Êm đềm Xuân Thạnh tim bừng thấy
Rộn rã Định An nước lượn vầy
Ba Động ngời duyên xào xạc vẫy
Châu Thành đẹp dáng mượt mà vây
Khờ Me thuận thảo Trà Vinh diễm
Cửa Cổ phù sa phủ ắp đầy

Cửa Cổ phù sa phủ ắp đầy
Xuôi về Măng Thít ngợp trùng vây
Ngoài xa Duyên Hải mơ màng dậy
Kế cận Cầu Ngang thoả thích vầy
Trà Cú đọt bần vươn sức trẩy
Chùa Cò sợi nắng đượm tình lây
Hò ca lịm ngát chiều sông Hậu
Gạo trắng Cửu Long ấm dạ nầy