Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2018 09:39, số lượt xem: 145

Mong cầu hạnh phúc thắm ngàn nơi
Cuộc sống bình an đến vạn đời
Lứa trẻ vui vầy duyên ngóng đợi
Người già an ổn lá chờ rơi
Chan tình cả họ hồng muôn lối
Hiệp sức toàn gia đỏ mọi thời
Tổ quốc hùng anh nhiều phấn khởi
Xuân về ước vọng trải trùng khơi

Xuân về ước vọng trải trùng khơi
Sự nghiệp tài danh chóng gặp thời
Diễm phú đưa tình man mác gởi
Tuyệt vần hạ bút nhẹ nhàng rơi
Chén trà bằng hữu mơ màng gối
Chung rượu đệ huynh thoả mãn đời
Năm mới thêm nồng câu phước lợi
Mong cầu hạnh phúc thắm ngàn nơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm