Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2020 19:12, số lượt xem: 126

Phương nào kỷ niệm có còn hay
Cái thuở tình yêu diệu huyễn vầy
Giữa bến đôi mình vui lịm trẩy
Bên triền nắng lửa lộng vờn bay
Còn đâu mộng rỡ loang ngày ấy
Đã hết niềm hoan vọng rẻo này
Khắc khoải đau dồn tim rã quậy
Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay

Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay
Hỡi cánh quỳnh xưa nẻo mộng này
Khập khiễng câu hò vang thiểu lảy
Ơ thờ giọng hát rẽ ngùi bay
Nào chi phú huyễn thời nao vậy
Hoặc giả lời hư cõi đó vầy
Tất cả tan tành trong quãng lặng
Phương nào kỷ niệm có còn hay