Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 07:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:26, số lượt xem: 854

Tình thâm ơn nghĩa vọng cô thầy
Mãi mãi ghi thầm vạn ý hay
Mở dạ dung quang ngào ngạt ấy
Khai nguồn trí huệ tuyệt vời thay
Cử nhân tốt nghiệp nào quên gốc
Tiểu học khai lòng chẳng sót ai
Đạo đức rèn trau thành tựu vững
Tình thâm ơn nghĩa vọng cô thầy

Tình thâm ơn nghĩa vọng cô thầy
Cao rộng vô cùng diệu hỡi ai
Sách vở rao truyền vui đạo nhé
Tim lòng dốc gởi đẹp đời thay
Ngàn năm soi rạng tâm hồn thản
Vạn kiếp vun bồi lý thuyết hay
Nhất tự vi sư dù nửa chữ
Tình thâm ân nghĩa nhớ cô thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm