Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thầy (20)
Đăng ngày 20/03/2016 07:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:25, số lượt xem: 308

Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của thầy
Con từng được học những bài hay
Tình cao rộng rãi vô cùng đó
Nghĩa cả bao trùm phước hạnh thay
Ngói đỏ phượng hồng loang ánh nắng
Sân dài trống dội thắm lòng ai
Bốn phương xoải cánh về muôn ngã
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của thầy

Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của thầy
Sách đèn giảng dạy rạng đời ai
Công trình khó nhọc ôi thương lắm
Tâm trí hao mòn nghĩ tội thay
Giáo án soi đường bao nẻo đẹp
Phấn hương chỉ lối mọi nguồn hay
Thời gian dẫu xoá nhiều khung cảnh
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của thầy

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm