Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/09/2019 10:45, số lượt xem: 220

Tứ vận luôn nồng tứ vận ơi
Thắm loang ái hữu thắm loang cời
Ngàn câu rạng rỡ ngàn câu tới
Vạn ý mơ màng vạn ý khơi
Ngào ngọt trầm hương ngào ngọt khởi
Dịu dàng hoa bướm dịu dàng lơi
Cùng nhau xướng hoạ cùng nhau hỡi
Nợ bút hồng duyên nợ bút mời

Nợ bút hồng duyên nợ bút mời
Khúc nồng toả điệu khúc nồng lơi
Thì mau sẵn dạ thì mau cởi
Hãy sớm ươm lòng hãy sớm khơi
Huynh rót câu tình huynh rót gợi
Muội chan điệu nhớ muội chan cời
Trầm hương bạn hữu trầm hương tới
Tứ vận luôn nồng tứ vận ơi