Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/01/2019 12:37, số lượt xem: 254

Cân bằng trên dưới thuận lòng ưng
Chỉ bảo điều hay chỗ tiến dừng
Bằng hữu li bì luôn ngớ tửng
Họ hàng từ tạ biến thành dưng
Tấn tuồng thế sự bày ra chứng
Yến ẩm đài trang nhớ giữ chừng
Với kẻ bầy tôi hoài độ lượng
Nồng thơm ký ức mãi như từng

Nồng thơm ký ức mãi như từng
Ly biệt cùng nhau rót xây chừng
Tái mét bao lần nơi gác lửng
Phân bì mấy dạo chỗ người dưng
Đường yêu khúc khuỷu đâu nào khứng
Ngõ ái tày gang phài chịu dừng
Gió bão dặm ngàn e nát khựng
Cân bằng trên dưới thuận lòng ưng