Mà sao quay ngoắt hững hờ
Trăm thương ngày cũ chợt bơ vơ lòng
Đâu rồi những khúc ước mong
Nồng nàn môi miệng, thoả ong bướm rồi.

Sao đành cay nghiệt dập dồi
Để hương ngày cũ chợt bồi hồi tim
Tình yêu qua lắm nổi chìm
Lờ thương kỷ niệm khiến im bặt thề.

Cảnh buồn sao lắm ủ ê
Gió trăng thuở ấy cũng lê thê sầu
Tình hờ chẳng bám vào đâu
Thôi đành bái biệt mặc xâu xé hoài.

Ta về chốn cũ ngô khoai
Người sang thuyền mộng chúc thoai thoải tình
Nực cười một chữ nguyền trinh
Mà đem dối gạt để khinh khỉnh người...