Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2022 12:09, số lượt xem: 172

Tình thơ nối mộng phà hương mầu
Phả suốt ngôn từ diễm ngọc châu
Ngẫu hứng đơm lòng luôn cảm nhận
Đường thi kết dạ mãi mong cầu
Rồi tăng thấu hiểu xây hồn đượm
Lại toả yêu vì giúp nghĩa sâu
Tứ nhã lời thơm đầy phẩm hạnh
Thời gian điểm xuyết rạng tâm đầu

Thời gian điểm xuyết rạng tâm đầu
Nếp nghĩa thanh vần toả đậm sâu
Ngưỡng vọng đài trang chìm đắm cảm
Chuyền trao bạn hữu ước mơ cầu
Lời thơm ướp chuyện bồi xinh cõi
Chữ đẹp ươm lòng khảm báu châu
Mãi vậy cùng nhau hoà ý tưởng
Tình thơ nối mộng phả hương mầu