Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/02/2019 12:18, số lượt xem: 287

Mơ biền biệt thảm úa mù mê
Quạnh gối sầu ươm mệt mỏi về
Mờ nguyệt bóng hoen đày đoạ xót
Héo lòng tim nhão dặc dằng rê
Thơ tràn oán hận yêu tàn ước
Nẻo ngập buồn đau ái rụi thề
Lờ lặng phước duyên mòn mỏi nuối
Đơ hoài mộng ảo miệt mài tê

Tê mài miệt ảo mộng hoài đơ
Nuối mỏi mòn duyên phước lặng lờ
Thề rụi ái đau buồn ngập nẻo
Ước tàn yêu hận oán tràn thơ
Rê dằng dặc nhão tim lòng héo
Xót đoạ đày hoen ánh nguyệt mờ
Về mỏi mệt ươm sầu gối quạnh
Mê mù úa thảm biệt biền thơ