Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2022 23:24, số lượt xem: 54

Cứ gọi anh là anh... ấy
Tên này ai cũng quen
Số nhà anh cũng quên
Để về tìm đã nhé.

Em đúng là dâu... khoẻ
Lo đủ món cưới chồng
Món nào nghe cũng xôm
Nhưng có thật không đó?

Em cứ qua xóm nhỏ
Ở trong tỉnh nhiều nai
Vác loa rao thật oai:
Anh ơi, em qua... rước.

Có một món anh ước
Mà chưa thấy em ơi
Nói nhỏ chỉ một lời:
Đừng sư tử Hà Đông nhé!