Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2022 21:16, số lượt xem: 141

Tim hồng chớ gởi loại nhè say
Nó trỗi khùng điên khổ thật này
Sớm ngổn ngang nhà vương quãng bậy   
Đêm buồn bực trí tủi lòng cay
Tiền trao chỗ rượu sa đà uống
Mõm lựa thùng bia ngán ngẩm bày
Nhậu xỉn vô rồi hay lỡ bước
Lăn đùng ngã dụi tít mù quay

Quáng kiểu chân vòng dễ lộn quay
Cò chim lắm buổi cũng phơi bày
Tào khang hết nghĩa bơ phờ vẹo
Cổ tích xong đời rệu rã cay
Mãi ngậm ngùi đêm tàn thuở đó
Hoài chao đảo trí sụm nơi này
Vầy nên nhủ dạ ghi lòng nhé
Chẳng hợp duyên cùng lão khướt say