Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2022 09:07, số lượt xem: 172

Quý nữ cùng nam dệt hải hà
Muôn người dũng khí toả gần xa
Toàn dân mạnh thể rừng giông bão
Tổ quốc ngời như một quãng đà
Rộn rã trời loang từng nẻo hát
Tưng bừng sóng vỗ vạn lời ca
Lùa tan giặc cướp ngoài biên ải
Cổ tích vờn bay diễm tuyệt nhà

Cổ tích vờn bay diễm tuyệt nhà
Ân tình kết dựng trỗi bài ca
Niềm tin vĩnh cửu bền ghi núi
Ý nghĩa đồng tâm ửng tạo đà
Dẫu có rùm beng tàu kẻ lạ
Song hoài đứng vững biển bờ xa
Hùng Vương để lại lòng anh dũng
Quý nữ cùng nam dệt hải hà