Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2022 19:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 22/07/2022 19:39, số lượt xem: 45

Vỡ trận kinh hoàng hỏi nhớ không
Nhiều phen bẽ mặt xác thây chồng
Đành hanh chiến sự càn biên ải
Hỗn loạn ghe thuyền phủ đáy sông
Mãnh tướng bồi gươm đầu rụng thảm
Đằng giang phải cọc máu tuôn hồng
Khơi mào nổ súng vào dân Việt
Dễ bị chôn vùi dưới Biển Đông

Xưa rày nước Việt toả vừng đông
Dũng cảm hùng anh xứng Lạc Hồng
Giữ vẹn biên thuỳ trông các đảo
Chăm tròn lãnh địa gác rừng sông
Tàu kia xảo quyệt càng mơ hám
Giặc ấy cuồng điên sẽ ngủm chồng
Lịch sử ghi vùi bao lũ Hán
Côn đồ lão Tập muốn tàn không