Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2022 21:26, số lượt xem: 38

Đêm ngày khát vọng sẽ hồi hương
Bởi cách từ lâu giữa dặm trường
Dạ thẫn thờ trông hàng xóm tưởng
Tim dằng dặc nuối nghĩa tình vương
Nhìn mây viễn xứ la đà phượng
Nhớ cảnh đồng quê rộn rã đường
Hễ định về thăm thì trở vướng
Nên đành cúi mặt trải dòng thương

Kỷ niệm quê nhà đẫm nhớ thương
Mùa trăng thuở bé ngọt như đường
Thân tình mãn kiếp quây quần hưởng
Cổ tích thanh bình kẽo kẹt vương
Khiến rã rời tim ngùi vẻ sượng
Làm căng thẳng dạ suốt canh trường
Thôn làng khởi phát nhiều ân dưỡng
Giữa mộng bao trùm cảnh cố hương