Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/01/2019 13:50, số lượt xem: 321

Yên Thế anh hùng kháng chiến Tây
Hoàng Hoa tự Thám rạng danh này
Đồng Hom giặc cướp tàn thây nhé*
Hố Chuối quân thù bỏ xác đây*
Một cứ sắt gang lùi hết địch
Ngàn binh chiến lược thảy đều tay
Ba mươi năm cự nhiều tranh đấu
Lòng dạ kiên trung sáng tợ ngày

Lòng dạ kiên trung sáng tợ ngày
Cơ đồ dựng nghiệp tự bàn tay
Làm cho Pháp tặc từng thua đó
Lại khiến quân thù lắm chết đây
Thất bại cuối đường chôn chỗ ấy
Sa cơ giữa núi thác nơi này
Muôn đời Tổ quốc lừng công trạng
Yên Thế anh hùng kháng chiến Tây

* Những địa danh ở Yên Thế mà nghĩa quân Đề Thám đã lập chiến công lớn