Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2022 21:25, số lượt xem: 34

Hồng Lạc cõi thiêng mãi rạng ngời
Khiếp hồn gian tặc Hán đầu rơi
Công thành tạo kế mưu kỳ diệu
Chiến luỹ bừng tim lửa tuyệt vời
Cồng nhạc trỗi non gìn tổ quốc
Nghĩa tình loang biển giữ ngàn khơi
Trông hoài cảnh đẹp xanh rừng núi
Nồng ánh phả toang mở đất trời

Trời đất mở toang phả ánh nồng
Núi rừng xanh đẹp cảnh hoài trông
Khơi ngàn giữ biển dâng tình nghĩa
Quốc tổ gìn non trỗi nhạc cồng
Vời tuyệt lửa tim bừng luỹ chiến
Diệu kỳ mưu kế tạo thành công
Rơi đầu Hán tặc gian hồn khiếp
Ngời rạng mãi thiêng cõi Lạc Hồng