Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2021 15:07, số lượt xem: 78

Cổ tích Hồ Gươm rạng cõi này
Vua hồi trả kiếm lạ lùng thay
Thù Minh thủ đoạn điên cuồng khốn
Trỗi nước hoàng kim phẳng lặng dày
Đuổi sạch gian tà sông núi diễm
Gom ngời phước hạnh cửa nhà may
Ngàn năm Tổ quốc đầy ân nghĩa
Tưởng vọng triều Lê nhớ mãi rày

Tưởng vọng triều Lê nhớ mãi rày
Cơ đồ Tổ quốc thật là may
Xa rồi những dạo quân thù xấu
Vững tiến nghìn thu hiệu quả dày
Mạnh mẽ tinh thần hăm hở quá
Vô bờ lẽ sống ngọt ngào thay
Mừng công trả kiếm lời vang dội
Cổ tích Hồ Gươm rạng cõi này