Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2022 16:18, số lượt xem: 36

Chân lòng sũng ngọt đẫm hoài đây
Cảm xúc lòng thơm ngát lịm đầy
Cần vịnh đắm xanh lòng diễm ý
Dệt lòng mơ thắm cảnh ngời mây
Ân hoà ngãi đượm ngây lòng trỗi
Bướm quyện lòng say thoả nguyệt vầy
Gần mãi hẹn nhau lòng ủ ấp
Thân lòng hiệp nhuyễn kết tình dây

Dây tình kết nhuyễn hiệp lòng thân
Ấp ủ lòng nhau hẹn mãi gần
Vầy nguyệt thoả say lòng quyện bướm
Trỗi lòng ngây đượm ngãi hoà ân
Mây ngời cảnh thắm mơ lòng dệt
Ý diễm lòng xanh đắm vịnh cần
Đầy lịm ngát thơm lòng xúc cảm
Đây hoài đẫm ngọt sũng lòng chân