Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2022 21:34, số lượt xem: 38

Ai tránh khỏi tình đắng
Khi bội phản bùng căng
Niềm đau hoài lẳng nhẳng
Xa xót cuốn nhùng nhằng.

Dẫu ước tình luôn phẳng
Nhưng sóng gió hoài chăng
Làm ân ái rã khằng
Nên  đời hoang câm lặng.

Lòng người đau mãi thẳng
Lắm lúc ngọt ngào văng
Mấy ai ngờ cho đặng
Trái tim bỗng vùng vằng.

Xin loang về chút nắng
Trải kín nẻo hồn giăng
Mà loan báo tin rằng:
Tình yêu luôn nồng mặn…