Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2022 18:12, số lượt xem: 33

Hồng má ửng hương đẫm ngọc ngà
Vịnh bừng chan nắng tựa đèn pha
Bông chờ chực bướm mơ tình diễm
Gió hẹn hò chim lướt nguyệt tà
Nồng mặn phả tim dìu dặt khoái
Ảo huyền loang sắc ngạt ngào xa
Trông hoài mãi đẹp duyên bền vững
Lồng phượng đắm say đãi rượu trà

Trà rượu đãi say đắm phượng lồng
Vững bền duyên đẹp mãi hoài trông
Xa ngào ngạt sắc loang huyền ảo
Khoái dặt dìu tim phả mặn nồng
Tà nguyệt lướt chim hò hẹn gió
Diễm tình mơ bướm chực chờ bông
Pha đèn tựa nắng chan bừng vịnh
Ngà ngọc đẫm hương ửng má hồng