Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2020 11:02, số lượt xem: 329

Say đắm cung lòng hỡi ái nhân
Ngát thương yêu giấc trỗi lan dần
Nay nguyền diệu thắm ran hồn mộng
Nọ ước thơm ngời lộng nguyệt chân
Ngày hội phím vương man mác đọng
Cội loang tình nhớ sắt se cầm
Quay cuồng tuổi nắng dài tâm nguyện
Cay ngọt khoả trời rợp cánh xuân

Xuân cánh rợp trời khoả ngọt cay
Nguyện tâm dài nắng tuổi cuồng quay
Cầm se sắt nhớ tình loang cội
Đọng mác man vương phím hội ngày
Chân nguyệt lộng ngời thơm ước nọ
Mộng hồn ran thắm diệu nguyền nay
Dần lan trỗi giấc yêu thương ngát
Nhân ái hỡi lòng cung đắm say