Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2022 18:52, số lượt xem: 54

Mai đào thấu cảm lễ Tình nhân
Vẫy bút đề thơ ảo diệu vần
Gởi ấy tươi nhuần câu ngãi đượm
Trao nàng giản dị tấm lòng chân
Đường yêu mãn kiếp thơm nồng dẻo
Nẻo nhớ thường xuyên mượt diễm ngần
Mộng cảnh cau trầu luôn quyến rũ
Môi hồng nũng nịu đắm tràn Xuân

Diễm lộng cung tình phả biếc Xuân
Ngào thơm thảo ướp lịm trong ngần
Luôn dành ý tưởng đầy mơ đẹp
Mãi hứa ngôn từ toả mộng chân
Tẩm dáng hào hoa nhàn lãm điệu
Cài thơ lãng mạn đắm say vần
Cầu năm mới lại nhiều vui hưởng
Sắc cảm yêu kiều tựa mỹ nhân