15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/04/2020 00:57, số lượt xem: 150

Thương người, ngóng đợi triền miên
Mong chờ tin đẹp đã biền biệt lâu
Sương mờ mấy dặm ngàn lau
Mà nghe mằn mặn giữa đau đáu nguyền.

Nhớ ngày bịn rịn lên thuyền
Chia tay trĩu nặng sợ duyên kiếp tàn
Bến sông lệ đẫm trào chan
Người đi kẻ ở dạ man mác hoài…

Đêm trường vọng nhớ hình ai
Phòng đơn cô lẽ, nhuốm ai cảm về
Gối chăn lạnh buốt trầm mê
Người xưa liệu có lậm chê chán nào.

Tình ơi, sóng dậy ba đào
Khiến cho đôi ngã đanh xao xác tình
Cầu mong sum hợp đôi mình
Thoả lòng ước mộng, đón bỉnh minh lên…