15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/04/2020 20:40, số lượt xem: 327

Trông về đất Tổ nhịp đò đưa
Nhớ miệt Cẩm Khê buổi mộng thừa
Nghĩa Lĩnh voi chầu loang nguyện sớm
Sông Đà nước cuộn dõi tình trưa
Thăm đền Mẫu quốc thơm nhiều lắm
Ghé nẻo Xuân Sơn đẹp mấy vừa
Thử bún Hùng Lô mềm mại toả
Thuỷ Trầm chép đỏ tận ngày xưa

Thuỷ Trầm chép đỏ tận ngày xưa
Phú Thọ triền miên nhớ chẳng vừa
Rạng rỡ Phong Châu tình lại sáng
Êm đềm Làng Cả mộng vào trưa
Đoan Hùng bưởi lộng đâu tiền thiếu
Tứ Xã rắn nuôi cũng bạc thừa
Lãng đãng Việt Trì sông nước lại
Trông về đất Tổ nhịp đò đưa