Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2022 09:19, số lượt xem: 40

Phật đản bao trùm giữa chúng ta
Mừng vui phước hạnh toả muôn nhà
Thơm ngày nhập thế bừng sen diễm
Lắm những mơ cầu giải hạn xa
Ngộ cảnh trần ai chìm khốn quẫn
Tìm hương vũ trụ thoát gian tà
Rời ngôi thái tử lìa duyên phận
Đã trở nên thành Phật Thích Ca

Vui mừng Phật đản khúc đồng ca
Cảm nhận trầm hương giữa nắng tà
Nhẹ bẫng tim lòng đan cảnh biếc
Thanh bình cuộc sống duỗi ngoài xa
Hào quang huyễn diệu trùm muôn nẻo
Ý nghĩa từ bi phả mọi nhà
Thưởng lãm lời kinh cùng tiếng kệ
Tâm hồn phẳng lặng ướp đời ta