Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 16:12, số lượt xem: 35

Thơ Đường xướng hoạ nghĩa tình say
Diệu ảo niềm mơ những tháng ngày
Sũng vận tuôn trào như nước chảy
Thanh lời thấu cảm tựa rồng bay
Hoài đem diễm ý tưng bừng nhạy
Ẩn chứa hồng tâm rộn rã dày
Nhặt chữ gom vần ngan ngát khảy
Trau bồi bạn hữu nức lòng thay

Bạn hữu trau bồi khó đổi thay
Tình thơm lẽ sống cảm thông dày
Cô choàng nghĩa mượt bừng chim nháy
Cậu thả duyên nồng giỡn bướm bay
Lả lướt tài hoa chuyền ngợp dãy
Triền miên tuyệt hảo ước thêm ngày
Vàng mơ thoả nguyện trầm hương láy
Xướng hoạ thơ Đường vĩnh cửu say