Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2022 22:04, số lượt xem: 120

Cổ tích xuân tình chạm huyễn trăng
Trời đêm ảo diệu lướt cung hằng
Thơm giòn dáng ngọc hương bồi lẳng
Diễm ngọt môi ngà sắc cảm giăng
Vũ điệu đan lòng ngây ngất thẳng
Bồng lai toả vịnh thiết tha bằng
Làn thương nhớ trỗi mùi yêu nặng
Ướp ngãi mê hồn rạng trẻ măng

Thơm nồng trúc phượng sũng mùa măng
Dẫu điệu huyền mơ chẳng sánh bằng
Nguyện giữ lòng son hoài toả nắng
Mong gìn ý ngọc mãi bừng giăng
Vành tim thắm ngãi qua từng chặng
Đạo nghĩa đồng tâm phả bóng hằng
Mãn kiếp trầu cau tình cảm nặng
Chăn màn hiệp cẩn loáng ngời trăng