Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2021 12:35, số lượt xem: 108

Trần gian sướng khổ tự nơi mình
Bởi đắm tâm hồn giữa nhục vinh
Bã lợi lăn quỳ nên kẻ ghét
Kim tiền bợ đỡ khiến người khinh
Hèn điêu phỉnh bạn sao mà gớm
Ác hiểm buôn thầy nghĩ thật kinh
Giữ lửa tinh thần trong sạch nhé
Nào chi sánh được chữ ân tình

Nào chi sánh được chữ ân tình
Giữ chuẩn trau dồi đạo đức kinh
Ngọt kẻ sai đường nên uốn nhuyễn
Thân người chệch bước quẳng hùa khinh
Xua thèm báu ngọc lòi thâm hiểm
Bãi hám ngông quyền mọp hiển vinh
Nẻo phú trời cho đừng cưỡng vọng
Trần gian sướng khổ tự nơi mình