Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2021 17:23, số lượt xem: 92

Thấp thỏm bao ngày sợ cũng qua
Phòng thân tiếp mũi dậy tăng đà
Dù cho giữa dịch còn nơi ngủm
Dẫu vậy trong lòng điểm tiếng ca
Ngẫm ước tiêm tròn dân khoẻ lực
Cầu mong quét sạch lũ hung tà
Khuya này khó ngủ nhìn sao trỗi
Cảm đức ân trời dưỡng mệnh ta

Tuy rằng mãn nguyện góc đời ta
Vẫn sợ cuồng phong quỷ ác tà
Cám cảnh bà con chìm nhiễm bệnh
Chia lìa Tổ quốc nhuộm sầu ca
Rồi đây khắp nẻo đều lui dịch
Ắt hẳn nhiều nơi sẽ vượt đà
Diễm ảo kinh kì đông phố chợ
Dân mình giã biệt tháng ngày qua