Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2021 12:06, số lượt xem: 134

Ai ơi xúc cảm trải muôn bề
Như nốt nhạc vàng mộng lướt rê
Hoạ chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Yết câu kiếm vợ để luôn kề
Êm đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm lắm mê
Em hãy nghiêng lòng khi có thể
Mà nương nẻo mộng kíp mau về

Em nên nhớ lại chốn đi về
Mãn kiếp đôi lòng đắm cõi mê
Yêu ngọt ngào luôn lờ bạn chế
E phơi phới mãi riết thân kề
U sầu chẳng có đời thây kệ
Ái cảm đâu lìa mộng cứ rê
Nắng toả bừng lên ngày nạp lễ
Hồng môi ríu rít thoả trăm bề