Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2020 23:04, số lượt xem: 226

Trầu cau héo rã mộng thơ tàn
Rụi ước mơ nguyền nuối thở than
Châu rót chạnh lòng tim buốt dậy
Bão xoay giằng trí dạ tê tràn
Sầu loang kiếp phận buồn cay áp
Tủi quyện đêm ngày khổ quạnh lan
Sâu nặng ái tình duyên sũng khướt
Cầu mong thoả nguyện đắm chăn màn

Màn chăn đắm nguyện thoả mong cầu
Khướt sũng duyên tình ái nặng sâu
Lan quạnh khổ ngày đêm quyện tủi
Áp cay buồn phận kiếp loang sầu
Tràn tê dạ trí giằng xoay bão
Dậy buốt tim lòng chạnh rót châu
Than thở nuối nguyền mơ ước rụi
Tàn thơ mộng rã héo cau trầu