Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/02/2018 11:06, số lượt xem: 211

Xuân đẹp muôn đời rộn khúc thương
Xuân mang ảo diệu phả muôn đường
Xuân choàng hạnh phúc nồng tiên cảnh
Xuân ước thanh bình lộng sắc hương
Xuân gợi tình yêu hồng buổi sớm
Xuân ươm sự nghiệp sáng trăng hường
Xuân dìu dịu mãi cùng năm tháng
Xuân hẹn cau trầu đến nguyệt nương

Xuân hẹn cau trầu đến nguyệt nương
Xuân ơi thoả nhé nựng môi hường
Xuân ngào ngọt cõi tràn thanh sắc
Xuân thảo thơm đời ngát diệu hương
Xuân biếc đầy tim ngoài bốn bẻ
Xuân xanh thoả chí giữa bao đường
Xuân hò hẹn mãi đừng xa nhé
Xuân đẹp muôn đời rộn khúc thương

Thủ nhất thanh - Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm