Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/12/2020 19:36, số lượt xem: 250

Tình đan ý ngọc trỗi thơm Đường
Ước ngộ kim bằng đủ bốn phương
Tứ thiết tha ngời câu mộng diễm
Vần rôm rả đượm khúc mơ trường
Chuyền trao hớn hở nồng xanh sắc
Xướng hoạ êm đềm thẫm ngát hương
Giữ đẹp vuông tròn chương nghĩa khí
Hồn vui ấm dạ chốn vô thường

Hồn vui ấm dạ chốn vô thường
Mộng bút trau bồi dậy phả hương
Nhắc nhủ xây đời an thế sự
Xàng xê kháo chuyện suốt đêm trường
Trong bùn vẫn rạng bừng trăm lối
Giữa cõi luôn nồng toả vạn phương
Mượn cánh thơ lòng giao kết bạn
Tình đan ý ngọc trỗi thơm Đường