Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2020 12:29, số lượt xem: 243

Cứ ngỡ đời nay hưởng khúc phèo
Ai dè mãn kiếp phải còng queo
Dù cho nước bọt hoài leo lẻo
Vẫn cứ mền chăn chịu nhạt nhèo
Ví dẫu hay tuồn câu bỡn khéo
Sao mà mãi thả giọng mè nheo
Gia bần trí đoản đành mang thẹo
Lặn lội ngày đêm vẫn khó nghèo

Chẳng biết làm sao hết khổ nghèo
Ma bần nhảy núi cũng mò theo
Trần thân cố nghĩ nhiều mưu mẹo
Bạc kiếp nên rồi chẳng phú reo
Lắm bận tiền khô đành dạ héo
Bao lần gạo nhẵn chịu mồm treo
Từng đêm cứ nghiến răng trèo trẹo
Túng quẫn khùng như gã Chí Phèo