15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2020 00:16, số lượt xem: 174

Tình là một khóm mùa thương
Bật lên khúc nhạc đẫm hương vị bùi
Có khi lậm khúc bùi ngùi
Lắm hôm phiêu bạt khiến thui thủi lòng.

Dẫm hốn với vạn chờ mong
Khi đường gió bụi khiến lòng dạ nao
Vẳng tim hạnh ngộ thương chào
Rồi ra nồng mặn giữa lao xao tình.

Tình thường trỗi khúc bình minh
Lắm khi trái gió chợt thình lình xiêu
Chiều mưa thoáng ướt mi kiều
Lòng mơ lắm lúc phải phiêu lãng đời.

Thời xin thề hẹn như lời
Để tình mãn kiếp chẳng dời đổi hương
Ngọt ngào từ thuớ mới vương
Và luôn lịm ngát những đường mật yêu…