Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2022 17:21, số lượt xem: 47

Khi vùng kỷ niệm úa tàn bay
Sổ toẹt vườn yêu diễm tháng ngày
Giữa đắm đôi mình tuôn lượn chảy
Trong bừng vũ khúc rộn vờn say
Còn đâu hứng toả chan tình nhạy
Đã hết bồng mê dệt nẻo dày
Bão dập trăng thề gieo đảo xáy
Nghiêng chiều thẳm vắng não nùng thay

Nghiêng chiều thẳm vắng não nùng thay
Hỡi cánh quỳnh hương tẩm mộng dày
Khập khiễng câu thề nên luyến nhảy
Hoang tàn giọng ước chẳng còn say
Mơ hồ cảnh mộng đầy mưa bão
Vẩn đục lòng tim phủ sắc ngày
Tiếc lửa hương nào nay rã chạy
Khi vùng kỷ niệm úa tàn bay