Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 16:13, số lượt xem: 30

Nhớ buổi mây vàng lượn quãng không
Vờn yêu toả biếc cụm mây nồng
Mây hường phúc ửng thầm mơ mộng
Nguyệt diễm mây huyền thoả ước trông
Đỏ thắm trời mây choàng cõi rộng
Ngời xanh vịnh thuỷ níu mây bồng
Nguyền xuân tím thẫm mây dìu bổng
Giữa sắc mây hồng ảo diệu bông

Những hạt mây vờn khảm đoá bông
Từng mây sắc bạc thoả chao bồng
Yêu kiều tím gởi  tràn mây lộng
Lả lướt mây chuyền lục ngưỡng trông
Quãng tía bao trùm mây nhạc bổng
Màu lơ điểm xuyết giữa mây nồng
Bừng mây cảm mộ hoàng oanh hót
Vũ điệu mây chiều xám nẻo không