Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/01/2022 23:36, số lượt xem: 39

Một cúc thơm tho vãng vạng vàng
Hai quỳnh e ấp sảng sàng sang
Ba đào lả lướt ngang ngàng ngạng
Bốn thọ thong dong nhãn nhạn nhàn
Năm huệ bềnh bồng loang loạng loáng
Sáu hồng yểu điệu quảng quàng quang
Bảy mai lúng liếng xoàng xoang xoảng
Tám điệp lả lơi đảng đạng đàng

Tám phượng triền miên đảng đạng đàng
Bảy trà rực rỡ quảng quàng quang
Sáu lan bóng bẩy van vàn ván
Năm sứ khát khao nhãn nhạn nhàn
Bốn sói êm đềm trang tráng trạng
Ba hoè lộng lẫy sảng sàng sang
Hai sen phảng phất hàn han hản
Một sữa luyến lưu vãng vạng vàng