Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/04/2022 21:30, số lượt xem: 45

Tổ quốc kiêu hùng mãi chịu ơn
Làm cho giặc Hán phải đau chờn
Quần thoa nữ kiệt lưu truyền xứng
Mãnh tướng anh hào tự chủ hơn
Vững mạnh lê ào trên biển sóng
Bình yên rượu rót giữa âm đờn
Dù quân cẩu trệ nhiều gian ác
Cổ tích ôn hoà đượm nghĩa nhơn

Cổ tích ôn hoà đượm nghĩa nhơn
Rừng sâu biển rộng ngát âm đờn
Toàn dân khởi động mùa xuân diễm
Chiến sĩ tung hoành vạn thuở hơn
Nã Bắc đâm thù ưng khuyển sợ
Vào Nam đánh giặc viễn phương chờn
Cùng nhau kết chặt vòng vinh hiển
Tổ quốc kiêu hùng mãi chịu ơn